Shantykoor de ''Ollerommer Vlintboksems''

Waar komt die naam vandaan, wel de naam Vlintboksems is eigenlijk een scheldnaam van de inwoners van Zoutkamp voor Keien (Vlinten) in de broek (Boksems) dit doen ze om op zee niet weg te waaien.

Ons Shantykoor zingt 2-3 stemmig onder begeleiding van 2 accordionisten

We zingen onder begeleiding (accordeon) van onze dirigente Harma Haaima-Weber en onze accordeoniste Anneke Brontsema

Het koor bestaat uit 18 zangers. Wij zingen Nederlandse, Duitse en Engelse Shanty’s, maar wij passen graag onze repetoire graag aan voor de mensen voor wie wij gaan optreden,wij hebben als shantykoor een uitgebreid kerstrepertoire om ook hier onvergetelijke optredens te verzorgen.

                                                                                                                                                                                                    

Nieuwe leden

Wij repeteren elke woensdagavond van 20.00-22.00 uur in ons gebouw aan de Burg.Harteveldstraat 5 in Ulrum. En als u zin heeft om bij een groep gezellige mannen te willen zingen, kom gerust en de koffie staat klaar. Als u zich bij ons aanmeld kan u een maand gratis meedoen met alle repetities. Voor deze periode hoeft u niets te betalen, Helemaal niets!! Na deze periode neemt u de beslissing of u door wilt gaan met zingen.

U Hoeft geen zangervaring te hebben!!!

Zingen leert u op de repetities,maar ervaren zangers zijn natuurlijk ook van harte welkom.
Kortom u krijgt er een nieuwe vriendenclub bij!!!

Wij zingen geregeld voor tehuizen, manifistaties, Zonnebloem en diverse andere festiviteiten.

                                                                                                                                                                                                    

Successen van de Vlintboksems

Op 3 november 2018 is er in Ulrum een herfstfair gehouden, dit in de hallen van Bakker, de organisatie hiervan was goed en het was een leuke dag,waar ook wij ons konden presenteren.
we hebben mooie zeemansliederen gezongen, Er hingen posters met ons Kerstoptreden van 15 December a.s. in Vierhuizen. Tevens hebben we een verloterij gehouden d.m.v enveloppen trekken.
Hier waren mooie prijzen door sponsoren gegeven.De meeste mensen gingen dan ook weer huiswaarts met een prijs.

De Vlintboksems hadden afgelopen jaar weer succesvolle optredens. Zoals op de Ede Staaldag van 17 September 2016 waar we liederen zongen zoal “mien Toentje” Genoat en het “het nog nooit zo donker west” en vele andere versjes.

19 Oktober 2016 hadden we voor de Zonnebloem een optreden in het “Kielzog”in Hoogezand samen met Wia Buze. Ook voor deze mensen is het een onvergetelijke middag geworden.

Het Shanty koor “de Olleromer Vlintboksems” bestaat in 2018 alweer 25 jaar. (wij hebben dit gevierd met onze leden, Zie Foto's)

De officiele oprichtings datum is 10 februari 1993


Verhuur

De Vlintboksems beschikt over een verplaatsbaar podium en geluidsinstalatie die tevens te huur zijn (voor info dhr.T Haaima zie contact)

Tevens beschikken wij over een eigen clubgebouw,met meerdere ruimtes waarvan wij zelf 1 in gebruik hebben met bar.

dit zaaltje kan u ook van ons huren voor een partijtje of een verjaardag,zodat uw thuis alles netjes houdt.

Wij zoeken voor een deel van ons gebouw nog gebruikers.wilt u daarover meer weten neem dan contact op met dhr.T.Haaima (tel:0595-401665 of 06-51863288))


   ons zaal


Informatie over deze website

Deze webite bevat relevante informatie over het Shantykoor "de Vlintboksems" Statutair gevestigd te Ulrum onder K.v.K. nr 40026891

Deze website is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld.Er is getracht zoveel mogelijke informatie te vergaren.Aan de website kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Het shantykoor "de Vlintboksems"respecteert de rechten van derden,Mocht u van mening zijn dat uw rechten op enigerlei wijze geschaad worden,dan wordt u vriendeijk verzocht contact op te nemen met de webmaster (zie contact)