Kerstfeest in Vierhuizen

Kerst optreden in het Kerkje van Vierhuizen
De Vlintboksems opende de kerstavond door mooie kerstliederen ten gehore te geven.


Na de pauze zongen we ook mooie kerstliederen

Kerstverhaal
Trijn Odenburger vertelde een kort kerstverhaal waar een ieder spannend naar luisterde.

hERFSTFAIR    3 november 2018 in ULRUM


Wij zingen mooie zeemansliederen.

Ons kansspel met mooie prijzen.

Dag van de ouderen in Leens

Dag van de ouderen in Leens

Ons Logo

Optreden met Wia Buze

Zaal Versieren, voor 25 jarig bestaan van het Shantykoor de"Vlintboksems".

Ballon opblazen, er waren er 100 stuks.

Opening

Henk heet een ieder welkom,en haalt herinneringen op.

Smullen maar.

Het laat zich goed smaken.

We hebben 2 jubilarissen in ons midden die in het zonnetje zijn gezet,dit zijn Anneke Brontsema en Wiebes Valkema die van begin afaan al lid zijn van de "Vlintbosems"


de aanhang van het koor proosten op de jubilarissen.

Gezellig bijkletsen.

Ook hoor er een drankje bij

Genieten maar

En we hebben nog een quiz gedaan


Nl Doet

op 10 maart was het NL Doet en werden de handen flink uit de mouwen gestoken door de vrijwilligers om ons gebouw flink onder handen tenemen

NL Doet

Binnen in het gebouw viel er veel te doen,maar de inwendige mens werd niet vergeten