Voorzitter (Functie Vacant)

voor contact kunt u één van de bestuursleden benaderen

Secretaris

P.Werkman
Singel 64
9971CK Ulrum
   06-52549627
   werkman_dia@hotmail.com

Penningmeester  

Websitebeheer en Boekingen
J.Fial
B
orgweg 3
9978PE Hornhuizen
   06-34874646
   janfial4@gmail.com

bestuurslid

R.Stuts
Tammenssingel 20
9965RX Leens
   0595441947
gelskej@ziggo.nl

Bestuurslid

T.Haaima
Anjerstraat 2
9951HH Winsum
0595-401665 of 06-51863288
tjhaaima@gmail.com

Repeteeradres:

Sportcomplex "De Kley"
Leensterweg 43b
9971 EA Ulrum